//
archives

Archive for

Општи правци и приоритети за провођење спољне политике Босне и Херцеговине

Полазећи од чињенице да је свијет захваћен процесом глобализације, која структурално мијења међународне односе и позива на рјешавање горућих питања на глобалном и регионалним нивоима у циљу свеобухватне заштите људских права, елиминисања сиромаштва, развијања глобалног партнерства за развој, чврстог опредјељења за процесе интеграције и транзиције у региону Југоисточне Европе у политичком, економском и безбједоносном смислу, … Continue reading