//
archives

Archive for

NATO samit u Bukureštu

Najveći samit NATO-a u povijesti održan je 4.4. 2008. godine u Bukureštu, a među konkretnim odlukama koje su donijeli njegovi čelnici je i ona o upućivanju poziva Hrvatskoj i Albaniji da se priključe Savezu. Hrvatska i Albanija su nagrađene za dugotrajne i teške reforme i postale su spremne doprinositi euroatlantskoj i sigurnosti jugoistočne Evrope, dok … Continue reading