//
archives

Archive for

Why Bosnia Needs NATO (Again)

  The country is more divided than any time since 1995. Time to call for reinforcements. BY LOUISE ARBOUR, GEN. WESLEY CLARK | APRIL 29, 2010 Bosnia and Herzegovina’s future looks more uncertain than it has at any time since the end of the war in 1995. The nation’s three main groups — the Bosniaks, Serbs, and … Continue reading

Bh. jedinica imat će zadatak da obezbjeđuje vojnu bazu

26.04.2010 Jedinica Oružanih snaga BiH koja bi uskoro trebala biti upućena u misiju ISAF u sastavu Danskog kontingenta u Afganistanu imat će gotovo identičan zadatak kao i naša prva rotacija pješadijske jedinice koja je boravila u Bagdadu. Regionalna komanda Naša jedinica čuvat će odnosno obezbjeđivati bazu u kojoj su smješteni drugi kontingenti, bez izlaska u … Continue reading

NATO agrees to launch Bosnia membership plan

TALLINN | Thu Apr 22, 2010 5:14pm EDT (Reuters) – NATO ministers agreed on Thursday to grant a Membership Action Plan (MAP) for Bosnia that could see it join the alliance in coming years, but attached conditions to its implementation. “MAP has been granted to Bosnia-Herzegovina today, but with clear conditions attached on implementation,” NATO spokesman James … Continue reading

BiH pozvana u Akcioni plan za članstvo (Membership Action Plan – MAP)

BiH pozvana u Akcioni plan za članstvo (Membership Action Plan – MAP) 22.04.2010

Pismo namjere, Cikotić: “Spremni za učešće u misiji u Afganistanu”

16.04.2010. Ministar odbrane BiH Selmo Cikotić uputio je pismo namjere Vrhovnoj komandi Savezničkih snaga za Evropu o spremnosti BiH za učešće u misiji ISAF u Afganistanu. Slanjem ovog dokumenta počela je primjena odluke Predsjedništva BiH koje je u srijedu dalo saglasnost za angažovanje pješadijske jedinice Oružanih snaga BiH za obezbjeđenje u misiji ISAF u sastavu … Continue reading

Predsjedništvo BiH dalo saglasnost za slanje pješadije u Afganistan

15.04.2010 Predsjedništvo BiH dalo je na današnjoj hitnoj sjednici suglasnost za angažovanje pješadijske jedinice za osiguranje Oružanih snaga (OS) BiH u misiji ISAF u Afganistanu, u sastavu danskog kontingenta u Regionalnoj komandi Jug. Ministarstvo odbrane (MO) BiH zaduženo je da ostvari koordinaciju sa Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama Danske, s ciljem provođenja priprema, uključujući opremanje … Continue reading