//
you're reading...
Svi postovi - All posts, Vijesti - News

Šestorka postigla dogovor o vojnoj i državnoj imovini

09.03.2012

Sastanak šest lidera političkih stranaka u Banja Luci, 9. mart 2012.

Sastanak šest lidera političkih stranaka u Banja Luci, 9. mart 2012.

Nakon četiri i po sata zasijedanja, lideri šest vodećih političkih partiija u Bosni i Hercegovini postigli su u petak uveče u Banjaluci dogovor o raspolaganju vojnom i ostalom državnom imovinom.

Perspektivna vojna imovina, utvrđena odlukama Predsjednuštva BiH, biće knjižena u vlasništvo državnih organa odbrane – podsjetio je lider Stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

 „A ostala neperspektivna vojna imovina da se knjiži tako da Savjet ministara u roku od 60 dana donese odluku koja imovina neperspektivna je potrebna za druge organe BiH i na bazi toga bi se knjižila na te organe. Ona imovina gdje se nalaze organi BiH nije predmet spora i ona će se uknjižiti automatski. S tim što se sva ostala imovina knjiži na entitete, kantone i opštine shodno činjenici gdje se nalaze i shodno iskazanim funkcionalnim potrebama“, pojasnio je Dodik.

Prema istom principu biće riješeno i pitanje državne imovine, s tim što Savjet mniistara treba da popiše tu imovinu u roku od 90 dana – naglasili su čelnici šest vodećih političkih stranaka.

Lider Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumdžija poručio je da će Bosna i Hercegovina biti pozitivna vijest na samitu NATO-a koji se u aprilu održava u Čikagu.

Zlatko Lagumdžija

Zlatko Lagumdžija

​​„Mi smo postigli sporazum iz kojeg možemo večeras jasno odavde poručiti čelnicima međunaordne zajednice koji o tome odlučuju, kad pripremaju samit u Čikagu da znaju da smo mi svoj dio obaveza završili“, rekao je lider SDP BiH.

Lideri šest vodećih partija nastavili su sastanak nakon pres konferencije i izraziuli nadu da će postići dogovor o još nekim spornim pitanjima.

Izvor: http://www.slobodnaevropa.org/content/sestorka_postigla_dogovor_o_vojnoj_i_drzavnoj_imovini/24510798.html
KRAJEM MAJA BIH OČEKUJE SIGNAL ZA POČETAK PRIMJENE MAP-A
Dogovor o vojnoj imovini znači zeleno svjetlo na samitu u Čikagu: Otvorena vrata NATO-a

Dogovor predsjednika šest političkih stranaka o vojnoj, ali i ostaloj državnoj imovini, prva je pozitivna vijest za BiH na njenom putu euroatlantskih integracija u protekle tri godine, odnosno od kada je u aprilu 2009. naša država uvjetno dobila Akcioni plan za članstvo u NATO-u (MAP).

“Dnevni avaz” u posjedu je dokumenta “Dogovoreni prinicipi o raspodjeli imovine”, koji su potpisali predsjednici SNSD-a, SDS-a, SDP-a, SDA te dva HDZ-a Milorad Dodik, Mladen Bosić, Zlatko Lagumdžija, Sulejman Tihić, Dragan Čović i Božo Ljubić.

Drugi nivoi

Prema ovom dokumentu, dogovoreno je da se perspektivna nepokretna vojna imovina, precizirana odlukama Predsjedništva BiH, knjiži kao vlasništvo BiH za potrebe Oružanih snaga BiH.

– Dio neperspektivne vojne imovine u kojoj su smještene institucije BiH, kao i one za koje Vijeće ministara BiH donese odluku u narednih 60 dana, knjižit će se kao vlasništvo BiH. Ukoliko odluke ne bude u roku od 60 dana, dio neperspektivne vojne imovine u koju nisu smještene institucije, će knjižit se na druge nivoe vlasti – kaže se u ovom dokumentu.

Također, dogovoreno je da se neperspektivna vojna imovina koja je do sada dodijeljena na korištenje drugim subjektima knjiži u vlasništvo drugih nivoa vlasti, odnosno općina, kantona ili entiteta. Nadalje, predsjednici stranka dogovorili su da onaj dio neperspektivne vojne imovine koja je u posjedu Ministarstva odbrane BiH postane vlasništvo općina na čijoj se teritoriji nalazi, dok će imovina bh. institucija koja više ne bude bila potrebna također prijeći u vlasništvo nižih nivoa vlasti.

U istom dokumentu dogovoreni su slični principi i za knjiženje ostale državne imovine, s tim da se imovina diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) knjiži na BiH, a ostala, koja se nalazi izvan teritorije naše države, u skladu sa sporazumom između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada.

Stalni ukori

Natezanja zbog dogovora o vojnoj imovini, odnosno o knjiženju vojnih skladišta, kasarni i upravnih zgrada, kao vlasništvo institucija BiH, trajala su na brojnim političkim sijelima, skoro tri godine. Politička neslaganja između stranka iz FBiH i RS o ovom pitanju dovela su do toga da 69 vojnih objekata, koje je utvrdilo Predsjedništvo BiH, do danas nije registrirano u zemljišne knjige.

No, ono što je još poraznije jesu stalni ukori zvaničnog Brisela i Vašingtona, odakle su izražavana kontinuirana razočarenje zbog nepostignutog dogovora, čime je naša država i u ovom segmentu predstavljana kao crna rupa.

No, čini se da je preksinoćnjim dogovorom u Banjoj Luci tome došao kraj i da će naša država, kako je to najavio ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija, na samitu u Čikagu krajem maja dobiti zeleno svjetlo za početak primjene MAP-a, što bi nas ubrzano dovelo do članstva u NATO-u.

Sigurnosni kišobran

Članstvo u NATO-u za našu će državu, koja je pretrpjela stravičnu agresiju, prvenstveno značiti dugoročnu stabilnost i sigurnost. “Sigurnosni kišobran” zvani NATO za BiH će ujedno značiti i efikasniju zaštitu ljudskih prava i sloboda te vladavinu zakona.

Ulaskom u NATO, našoj državi bit će omogućena neprekidna saradnja s drugim članicama Saveza na polju političke, vojne, ali i ekonomske sigurnosti, te ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa. Kao članici NATO-a, bit će joj pružena daleko efikasnija zaštita protiv terorizma, ali i drugih vidova organiziranog kriminala.

Rok tri mjeseca

U dokumentu koji su potpisala šestorica stranačkih čelnika istaknuto je da će sva navedena pitanja biti regulirana odlukom Parlamentarne skupštine BiH, koja treba uslijediti u roku od godine, a na osnovu popisa imovine, što Vijeće ministara BiH treba obaviti u roku od tri mjececa.

http://www.avaz.ba/vijesti/teme/84227-dogovor-o-vojnoj-imovini-znaci-zeleno-svjetlo-na-samitu-u-cikagu-otvorena-vrata-nato-a.html

 

I IMOVINA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BIT ĆE UKNJIŽENA NA BIH
Šta se krije iza dogovora o vojnoj i državnoj imovini: BiH upisuje svoje vlasništvo u grunt
OBJAVLJENO: 24.05.2012

Lideri šest političkih stranaka parafirali su jučer dva dokumenta: Sporazum o implementaciji dogovorenih principa o raspodjeli imovine i Odluku o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, nakon čega Vijeće ministara BiH i entitetske vlade moraju potpisati sporazum i dokumente uputiti u parlamentarnu proceduru.

Oba dokumenta, do kojih je “Dnevni avaz” došao, rješavaju dugogodišnji spor o vojnoj imovini koji je blokirao put BiH ka NATO-u.

Vojska i institucije 

Ono što je najvažnije, a čemu su se godinama protivili predstavnici RS, sada je riješeno. I predstavnici manjeg bh. entiteta stavili su potpise na dokumente prema kojima će nepokretna, a perspektivna vojna imovina koju je utvrdilo Predsjedništvo BiH, biti upisana u zemljišne, katastarske i druge javne knjige kao vlasništvo države, a za potrebe Oružanih snaga BiH!

Kao vlasništvo BiH bit će upisana i nepokretna vojna imovina koja nije utvrđena odlukom Predsjedništva BiH, a u kojoj su smještene ili će biti smještene institucije BiH, otkrivaju dokumenti. Na osnovu ovog sporazuma i imovina diplomatsko-konzularnih predstavništava upisuje se na BiH, a ostala imovina izvan teritorije naše zemlje u skladu sa sporazumom Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada.

Bez naknade 

Sporazumom je precizirano da se pod državnom imovinom podrazumijeva imovina definirana odlukama visokog predstavnika o zabrani raspolaganja. Nepokretna vojna imovina koju nije utvrdilo Predsjedništvo BiH, a koja je do sada dodjeljivana na korištenje drugim subjektima, bit će knjižena kao vlasništvo bez naknade drugim nivoima vlasti – općinama, kantonima ili entitetima gdje se ta imovina nalazi.

O eventualnim promjenama vezanim uz strukturu vlasništva vojne i državne imovine odlučivat će Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara i Ministarstvo odbrane. Dokument definira i da će pitanja u vezi s ostalom državnom imovinom biti regulirana odlukom Parlamenta BiH.

Rokovi implementacije

Lideri šest stranaka jučer su bili optimistični u pogledu provedbe usvojenih odluka o vojnoj i državnoj imovini. Njihova su očekivanja da bi se najvažnija pitanja od značaja za BiH, uključujući i implementaciju dogovorenih principa o raspodjeli te imovine, u parlamentarnoj proceduri mogla naći do kraja narednog mjeseca, tačnije do 27. juna, kada šestorka putuje u Brisel na razgovore sa zvaničnicima Evropske unije.

Faksimili parafiranih sporazuma: Na potezu Vijeće ministara i entitetske vlade

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: