//
you're reading...
Svi postovi - All posts, Vijesti - News

BiH na zasjedanju Sjeverno-atlantskog vijeća (NAC) NATO-a u ISAF formatu, 5. decembra 2012. godine u Briselu

1_NAC_5Oct11_group
Zamjenica ministra vanjskih poslova Ana Trišić-Babić predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine na zasjedanju Sjeverno-atlantskog vijeća (NAC) NATO-a u ISAF formatu, 5. decembra 2012.godine u Briselu

Zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine na zasjedanju Sjeverno-atlantskog vijeća (NAC) u ISAF formatu na ministarskom nivou, koje se održava u Briselu u Glavnom štabu NATO-a, 5. decembra 2012. godine. Ministri i zamjenici ministara vanjskih poslova zemalja partnera u ISAF misiji razmatraju trenutni napredak procesa tranzicije u Afganistanu, progres ostvaren u implementaciji ciljeva definisanih na NATO samitima u Lisabonu i Čikagu, te buduće perspektive angažovanja partnera poslije završetka tranzicionog perioda 2014. godine.

 Pored predstavnika država partnera u ISAF misiji, zasjedanju prisustvuju i ministar vanjskih poslova Afganistana, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku te specijalni predstavnik generalnog sekretara UN za Afganistan.

 Sagovornici su u prvom redu istakli važnost održanja utvrđene dinamike tranzicionog procesa u Aganistanu, te potrebe da Vlada Afganistana učini dodatne napore kako bi bila u mogućnosti da u potpunosti preuzme vodeću ulogu u obezbjeđivanju sigurnosti na cijeloj teritoriji zemlje, jednom kada se okonča ISAF misija. Ključnu ulogu u tome će igrati Afganistanske snage sigurnosti (ANSF), koje moraju da budu adekvatno opremljene, trenirane i finansirane za takvu vrstu zadataka.

Zamjenica ministra Trišić-Babić je istakla da je učešće Bosne i Hercegovine u misiji ISAF kontinuirano i značajno, ako se uzmu u obzir kapaciteti naše zemlje. Ono nije uključivalo samo učešće u vojnom dijelu misije, već je BiH učestvovala u obezbjeđivanju treninga za Afganistanske snage sigurnosti (ANSF), zatim donacije naoružanja i vojne opreme Vladi Afganistana.

Osim toga, BiH podržava napore za završetak tranzicionog perioda i osposobljavanje ANSF-a za samostalno preuzimanje zadataka u oblasti sigursnoti, te trenutno razmatra praktične modalitete nastavka svoga angažmana. BiH u potpunosti razumije potrebu stabilizacije te zemlje, sa ciljem dostizanja održivog mira i stabilnosti u Afganistanu i regionu.

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: