//
you're reading...
Stavovi - Opinions, Svi postovi - All posts

Aktivnosti k punopravnom članstvu u NATO jedan su od prioriteta Vijeća ministara BiH u 2013

VIJEĆE MINISTARA BIH
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Generalnog tajništva, usvojilo je na sjednici od 17. siječnja 2013. godine, Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, kojim je planirano razmatranje i usvajanje oko 700 programskih zadataka – zakona, podzakonskih akata, međunarodnih ugovora i sporazuma, materijala iz oblasti EU, strategija, programa i akcionih planova, politika, analiza i drugih akata iz nadležnosti Vijeća ministara BiH. 


U okviru programskih aktivnosti Vijeća ministara predviđeno je do kraja siječnja razmatranje seta nacrta zakona dogovorenih između političkih stranaka koje čine parlamentarnu većinu na razini BiH.

U procesu europskih integracija, koje će zajedno s aktivnostima usmjerenim za prevladavanje posljedica pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji biti u fokusu rada Vijeća ministara BiH u 2013., predviđeno je usvajanje 72 dokumenta.

Aktivnosti k punopravnom članstvu u NATO jedan su od prioriteta Vijeća ministara BiH koje će u 2013. nastojati ispuniti preostali uvjet za dobivanje MAP-a, tj. riješiti pitanje registracije lokacija perspektivne vojne imovine.

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: