//
you're reading...
Stavovi - Opinions, Vijesti - News

UVODNO OBRAĆANJE PREDSJEDNICE KOMISIJE ZA NATO INTEGRACIONI PROCES BIH

Poštovani posjetioci,

Komisija za NATO integracioni proces BiH pokreće ovaj sajt sa ciljem kvalitetnog i ažurnog informisanja javnosti o svim aspektima integracija Bosne i Hercegovine u NATO.

NATO je odbrambeni i politički savez koji je nastao 1949. godine sa ciljem odbrane teritorije svojih članica, i zaštite principa demokratije i ljudskih prava svojih građana. Od tada, NATO je imao nekoliko krugova proširenja i u svoje okrilje je primio skoro sve zemlje srednje i istočne Evrope, te se profilisao kao važan faktor bezbjednosti Evrope u 21. vijeku.

Ana-Trisic-Babic

Predsjedništvo BiH je 2003. godine postavilo integracije u NATO kao jedan od spoljno-političkih prioriteta BiH, jer je imalo u vidu jasne koristi koje bi naši građani i zemlja imali od procesa integracija i punopravnog članstva u NATO-u, i bližoj i u daljoj budućnosti.

Za nas koji se ovim pitanjima bavimo profesionalno, koristi su jasne i vidljive. Međutim, može se primjetiti da građani i neki predstavnici institucija nisu na najbolji način informisani o tome šta NATO predstavlja, koja je njegova uloga u 21. vijeku, i šta bi zemlja poput BiH mogla da radi u NATO-u. Zbog toga smo se odlučili da pokrenemo ovaj sajt, kao dio šireg projekta kvalitetnijeg informsinja javnosti u oba entiteta o ovim pitanjima. Želimo da pokrenemo javnu diskusiju i da doprinesemo kvalitetnoj razmjeni argumenata i stavova.

Potrudićemo se da vas putem ovog sajta informišemo o primarnim izvorima na kojima je zansovan NATO i integracije u BiH, da vam predstavimo istoriografiju, način njegovog funkcionisanja, te proces razvoja NATO integracija u BiH. Nastojaćemo da prenosimo aktuelne vijesti, te da da vas upoznamo sa što više različitih stavova o svim aspektima NATO-integracionog procesa.

U moje ime, i u ime Komisije za NATO integracioni proces BiH, nadam se da će vam sadržaj na našem sajtu biti od koristi, te da ćete njegovim korišćenjem proširiti svoja saznanja u oblasti integracija Bosne i Hercegovine u NATO.

Srdačno,

Ana Trišić-Babić

Predsjednica Komisije

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: