//
you're reading...
Stavovi - Opinions, Svi postovi - All posts

Предавање замjенице министра иностраних послова БиХ о значају регионалне безбједоносне сарадње

racviac1

Замјеник министра иностраних послова Ана Тришић-Бабић одржала превање на Високим студијама безбједности и одбране, при Војној академији Војске Србије, 13. фебруара ове године у Београду, на тему интеграције регионалних аспеката безбједоносне сарадње. Високе студије безбједности и одбране представљају највиши облик стручног усавршавања у области безбједности који постоји у Србији, и који има за циљ усавршавање високих државних званичника у овој области. Предавању су присуствовали државни секретари из министартава одбране, унутрашњих послова и енергетике Р. Србије, официри Војске Србије и земаља региона, као и други високи државни службеници у Р. Србији.

Замјеник министра је представила регионалну сарадњу у пољу безбједности, као дио ширег процеса реформи региона и његовог позиционирања у евро-атлантској безбједоносној заједници. Заустављањем ратних дејстава у региону, он је ушао у фазу стабилизације, изградње институција и прављење основа за дубље реформе, у првом реду на подручју економије, владавине права и стварања климе за предузетништво и инвестиције.

Основа да би било каква демократизација и реформе у земљама региона била могућа је дефинисати питање њихове безбједности. Покушај да земље региона појединачно гарантују своју безбједност не представља најоптималније рјешење, првенствно из два разлога: државама региона недостају финансијски капацитети и организациони ресурси за тако нешто, те из разлога што се природа пријетње у 21. вијеку значајно измјенила. Земље региона су све мање суочене са класичним војним пријетњама, а све више тзв. новим безбједоносним пријетњама, прије свега демографским промјенама, миграцијама, и потенцијално међународном тероризму, организованом криминалу итд. Природан пут за земље Југо-источне Европе је безбједоносна сарадња, те укључење региона у ширу евро-атлантску безбједоносну заједницу. Регион представља јужно крило евро-атлантске безбједоносне заједнице и могао би да буде дио тог безбједоносног система.

Босна и Херцеговина је својим стратешким документом у овом пољу – „Бијелој књизи одбране“ из 2005. године, дефинисала овакав правац очувања своје безбједности – регионалну сарадњу и укључивање БиХ у ширу безбједоносну заједницу.

Замјеник министра је истакла да Европска унија од Уговора из Лисабона представља одбрамбени савез, јер је Заједничка одбрмбена и безбједоносна политика (CSDP – Common Security and Defense Policy) проширена на обавезу колективне одбране свих земаља чланица ЕУ, у коју све нове чланице аутоматски бивају укључене након приступања ЕУ. Самим тим је будућност БиХ и свих земаља региона у овој безбједоносној заједници, а регионална безбједоносна сарадња представља пут и средство ка том циљу.

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: