//
you're reading...
Svi postovi - All posts, Vijesti - News

Zamjenik ministra inostranih poslova Ana Trišić-Babić primila u posjetu komandanta Nacionalne garde Merilenda, generala Edkinsa

Zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić se sastala sa komandantom Nacionalne garde Merilenda, generalom Džejmsom Edkinsom (James Adkins), 18. septembra ove godine u Sarajevu.

Povod za posjetu je obilježavanje 10 godina saradnje BiH i NG Marilenda, u programima modernizacije Oružanih snaga BiH, obuke njenog ljudstva, te zajedničkog učešća u mirovnim operacijama. Krunu saradnje predstavlja slanje 26 pripadnika OS BiH u prvu borbenu misiju u inostranstvu u sklopu NG Merilenda, krajem 2012. godine, čija je prva rotacija nedavno uspješno okončana.

Ricoh Image

Zamjenik ministra je istakla da Bosna i Hercegovina želi proširenje saradnje i na polje civilne saradnje, kako sa NG Merilenda, tako i sa partnerima unutar američke savezne države Merilend. BiH treba da se profiliše kao izvoznik bezbjednosti, te ima potencijala da pruži svoj doprinos u misijama izgradnje mira, Projekat izgradnje baze civilnih stručnjaka za UN i NATO misije podrške miru, koji se trenutno odvija u BiH, otvara mogućnosti saradnje sa Nacionalnom gardom u polju civilnih doprinosa, poput obuke i razmjene medicinskih stručnjaka, inženjera, instruktora ili nastavnog kadra.

General Edkins je istakao da NG Merilenda raspolaže kapacitetima za pružanje podrške BiH u ovim nastojanjima, te da u ovom polju vidi veliki potencijal za saradnju. Pozdravio je nastojanja BiH da pruži doprinos u civilnoj konponenti post-konfliktne rekonstrukcije, te je istakao da cijeli region Jugo-istočne Evrope raspolaže neophodnim znanjem i ekspertizom bitnim za ovo područje.

Sagovornici su zajednički zaključili da ovakvo nastojanje BiH da se profiliše kao izvoznik bezbjednosti, značajno doprinose njenom rejtingu među Saveznica, te osigurava veliku podršku njenim evro-atlantskim integracijama.

http://www.mvp.gov.ba/aktuelnosti/saopstenja/default.aspx?id=25168&template_id=16&pageIndex=1

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: