//
you're reading...
Svi postovi - All posts, Vijesti - News

KONSULTACIJE OKO STEPENA IMPLEMENTACIJE IPAP-a 2012-2013

U periodu od 1. do 2. oktobra 2013. godine održane su konsultacije delegacije NATO Međunarodnog štaba u Briselu, predvođene gđom Despinom Fragoloupulo  i Komisije za NATO integracijski proces BiH,  koju je predvodio ambasador Mitar Kujundžić, o stepenu implementacije ciljeva i akcija u okviru Individualnog partnerskog akcionog plana BiH (IPAP) u vremenu od septembra 2012. do septembra 2013. godine. Konsultacijama su prisustvovali i relevantni predstavnici svih bh. ministarstava i direkcija involviranih u NATO integracijski proces BiH.

Delegacija NATO Međunarodnog štaba u Briselu je pohvalila veoma dobar nivo koordinacije i angažiranja bh. institucija u IPAP procesu.

Konačna procjena implementacije IPAP aktivnosti, koju će pripremiti NATO Međunarodni štab u Briselu, uslijedit će u narednom periodu.

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: