//
you're reading...
Stavovi - Opinions, Svi postovi - All posts

ČLANSTVO U NATO JE NAJBOLJI NAČIN OČUVANJA STABILNOSTI I INTEGRITETA BOSNE I HERCEGOVINE

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić i zamjenica ministra odbrane g-đa Marina Pendeš sa saradnicima primili su 31.10. 2013. godine u Ministarstvu odbrane Generalnog direktora za sigurnosnu politiku Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Toma McKane.

U pratnji gospodina McKana su bili i ambasador Velike Britanije u BiH, NJ.E. Nigel Casey, vojni ataše Velike Britanije u BiH pukovnik Robert Tomlinson, te vojni ataše Velike Britanije za Crnu Goru i Srbiju.

Ministar Osmić je tokom susreta izrazio dobrodošlicu članovima delegacije i informisao ih o aktivnostima Bosne i Hercegovine na njenom putu euro-atlantskih integracija posebno ističući pitanje aktiviranja Akcionog plana za članstvo u NATO – MAP.

U svom obraćanju ministar Osmić je isatakao izuzetno dobru saradnju koju Bosna i Hercegovina i Velika Britanija imaju, posebno kada je u pitanju podrška na uspostavi i fukcioniranju Centra za obuku za operacije podrške miru (PSOTC), obuci naših oficira u Velikoj Britaniji kao i podršku ove prijateljske zemlje nedavno promoviranom projektu selekcije, prijema i obuke oficira u Oružane snage BiH iz civilstva.

Ministar odbrane BiH je izrazio nadu da će naši prijatelji i partneri iz Ministarstva odbrane Velike Britanije i dalje podržavati naš reformski put i ohrabriti i ostale NATO faktore da čim Bosna i Hercegovina otpočne sa uknjižbom perspektivnih vojnih lokacija, aktiviraju MAP za našu zemlju, te da se savjetodavno i prijedlozima uključe u proces finalne izrade dokumenta „Pregled odbrane BiH“.

Generalni direktor za sigurnosnu politiku UK gospodin Tom McKane zahvalio je ministru i saradnicima na toplom prijemu i pohvalio napore Ministarstva odbrane BiH na čelu sa ministrom Osmićem na aktivnostima koje se provode u borbi protiv korupcije i njegovom angažmanu u i novoj dinamici u procesu uništavanja viškova naoružanja, municije i MES-a.

Gospodin Mckane, također, pohvalio angažman pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji u Afganistanu i izrazio nadu da će vrlo brzo doći i do regulisanja pitanja uknjižbe vojne imovine na državu Bosnu i Hercegovinu čime bi se ispunio i taj posljednji uslov za aktivaciju MAP-a.

On je kazao da je članstvo u NATO–u jedan od načina očuvanja stabilnosti i inegriteta Bosne i Hercegovine, te da je od izuzetnog značaja da BiH čim prije ispuni svoje obaveze, a jedan od načina je i da kroz proces obuke vojnog personala pokaže da je dostigla standarde potrebne za ove integracijske procese.

Gospodin McKane će tokom dana posjetiti i Centar za obuku za podršku mirovnim operacijama (PSOTC) gdje će mu biti prezentitrane aktivnosti i dostignuća ovog centra nakon njegove integracije u Oružane snage Bosne i Hercegovine.

http://atlantskainicijativa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4301%3Alanstvo-u-nato-je-najbolji-nain-ouvanja-stabilnosti-i-integriteta-bosne-i-hercegovine&catid=45%3Avijesti&Itemid=118&lang=hr

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: