//
you're reading...
Stavovi - Opinions, Svi postovi - All posts

Mirko Pejanović: Članstvo u NATO-u je istorijski cilj

BiH je zastala i na putu u NATO, jer perspektivna nepokretna vojna imovina još nije upisana kao državnom vlasništvo, a što je bila obaveza naših vlasti. Zašto je važno članstvo BiH u NATO-u?

– Integracija BiH u NATO je veoma važan cilj istorijske naravi, jer je vezan za učvršćenje i stabilizaciju mira. Postizanje članstva BiH u NATO-u ima i geopolitičko i strategijsko značenje. NATO je garant mira u evroatlantskom prostoru. Svojim članicama omogućuje ekonomski, socijalni i politički razvoj u miru. Prijem BiH u NATO javlja se u višestrukom značenju. Sa članstvom BiH u NATO-u otvara se globalni sigurnosni okvir za miran život građana i razvoj njihove zemlje u miru. Neovisno od unutrašnjeg ustavnog ustrojstva države BiH, primarni interes za svakog građanina je život u miru za njega i njegovu porodicu. Opšta sigurnost koju država članica stiče u okrilju NATO-a omogućuje veći interes nosilaca inostranog kapitala da ulažu u razvoj privrede i infrastrukture. To omogućuje nova zapošljavanja i bolji standard građana.

Za BiH, kao državu koja prolazi proces obnove privrede i obnove međuetničkog povjerenja, učvršćenje mira uz članstvo u NATO-u omogućuje demokratske procese i reforme u miru. Članstvo u NATO-u stvara sigurnosnu osnovu za reforme koje predstoje u procesu integracije u EU.

Kako je agresivni vojni pokušaj etničke podjele BiH tokom rata 1992-1995. zaustavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom, izgradnja mira u BiH pretpostavlja članstvo u NATO-u. Sa članstvom BiH u NATO-u biće zaustavljene istorijske silnice koje su u prošlosti dolazile iz susjednih zemalja za etničku podjelu BiH.

Ubrzanje prijema BiH u NATO učvršćuje osjećaj za sigurnost i mir i građana i konstitutivnih naroda. I, što je veoma važno, ubrzano sticanje članstva za BiH bi značilo stvaranje sigurnosnog okvira za izvođenje reformi i ubrzanje prijema u EU. Volja građana za prijem BiH u EU potvrđuje se u istraživanjima u procentu od preko 75 posto. Očekivati je da njihov interes za članstvo u NATO-u prati i interes za članstvo BiH u EU.

Piše: D. Omeragić

Izvod iz teksta: http://atlantskainicijativa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4353%3Amirko-pejanovi-lideri-su-preoteli-mo-parlamentu-bih&catid=45%3Avijesti&Itemid=118&lang=hr

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: