//
you're reading...
Fakti i informacije - Factual informations, Svi postovi - All posts

Jednakost u vrhu liste prioriteta

Rodna ravnopravnost zauzima visoko mjesto na ljestvici prioriteta i važnih pitanja u Sjevernoatlantskom savezu (NATO).

Zbog toga, kako kažu u NATO-u, ulažu velike napore da bi u djela sproveli sve akte i rezolucije u vezi s tim. Tako je i Savjet ministara BiH krajem jula 2010. godine usvojio Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i bezbjednost u BiH”. Taj plan sadrži nekoliko ciljeva kojima se nastoji, između ostalog, broj žena u Oružanim snagama BiH do 2015. godine povećati na deset odsto.

b080807b

Ines Kuburović, portparol NATO štaba u Sarajevu, izjavila je da u NATO-u postoji čitav niz tijela koja se bave implementacijom rezolucija i akata u vezi s rodnom ravnopravnošću. Tako postoji Odbor za pitanja rodne ravnopravnosti koji, između ostalog, pravi godišnji akcioni plan NATO 1325 kojim se planiraju aktivnosti u svim zemljama članicama. “Za stalnu koordinaciju na ovim pitanjima generalni sekretar NATO-a ima i specijalnog predstavnika za pitanja rodne ravnopravnosti, koji je prošle godine i posjetio BiH. Cilj svih ovih napora je osigurati da su muškarci i žene jednako zastupljeni ne samo u NATO operacijama nego i u strateškim planiranjima svih operativnih djelovanja Saveza jer je uloga i muškaraca i žena u ovom sistemu jednako bitna”, rekla je ona.

Kada je riječ o trenutnoj rodnoj ravnopravnosti u Oružanim snagama (OS) BiH, naglasila je ona, u njima ima 6,4 odsto žena. Njihova zainteresovanost za prijem u službu je znatno povećana od prvog raspisanog konkursa za prijem 2008. godine. “Tada samo imali 23 kandidatkinje, dok se na posljednji, šesti oglas, prijavilo njih 595, što ukazuje na rezultat intenzivnijih napora u oblasti rodne ravnopravnosti i većeg uključenja žena u djelovanje Oružanih snaga BiH”, zaključila je ona.

NATO štab u Sarajevu je polovinom prošle godine, u saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH, organizovao okrugle stolove na temu “Kojeg roda je bezbjednost?”. Okrugli stolovi su održani u Bihaću, Velikoj Kladuši, Cazinu, Prijedoru i Banjaluci. Predstavljene su aktivnosti koje resor odbrane i NATO štab u Sarajevu sprovode u vezi s pitanjima rodne ravnopravnosti, važnosti rodne perspektive u reformi odbrambenog sektora i potrebi postavljenja žena na pozicije odlučivanja na svim nivoima u društvu pa tako i u sektoru bezbjednosti, a poseban akcenat je stavljen na veće učešće žena u mirovnim procesima.

http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Jednakost-u-vrhu-liste-prioriteta-225699.html

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: