//
you're reading...
Svi postovi - All posts, Vijesti - News

Priključenje Bosne i Hercegovine NATO-u: šanse i mogućnosti

Priključenje Bosne i Hercegovine NATO-u: šanse i mogućnosti

27.01.2014

Atlantska inicijativa u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH i Komisijom za NATO integracijski proces Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a uz podršku NATO štaba u BiH i Ambasade Kraljevine Norveške u BiH organizovala prva dva u nizu seminara za podmlatke bosanskohercegovačkih političkih stranaka o šansama i mogućnostima članstva BiH u Sjevernoatlantskom savezu.

Atlantska inicijativa je 20. i 25.januara 2014.godine organizirala dva interaktivna seminara o temi ”Priključenje Bosne i Hercegovine NATO-u: šanse i mogućnosti” za podmlatke Saveza za Bolju budućnost BiH i HDZ 1990. Seminari su održani u Sarajevu i Gornjem Vakufu/Uskoplju.

Mladi lideri dviju stranaka su pokazali izuzetnu zainteresiranost diskutirajući o geostrateškoj dimenziji odnosa BiH i NATO-a sa prof.dr. Nerzukom Ćurkom sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, te Igorom Pilićem i Goranom Pranjićem iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o ustrojstvu saveza, koristima i rizicima članstva u NATO-u.

Vlado Azinović na seminaru u Sarajevu

Vlado Azinović na seminaru u Sarajevu

Mladež SBB-a na seminaru u Sarajevu

Mladež SBB-a na seminaru u Sarajevu

Na seminaru u Sarajevu glasnogovornica NATO štaba u Sarajevu Inse Kuburović upoznala je učesnike sa alatima i mehanizmima suradnje između Saveza i Bosne i Hercegovine.

Ovo su prvi u nizu seminara za mladež političkih stranaka u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da se mladi lideri upoznaju sa poviješću i funkcioniranjem Sjevernoatlantskog saveza, te konstruktivno razgovaraju o koristima i rizicima članstva u NATO-u.

Mladež HDZ 1990 na seminaru u Gornjem Vakufu-Uskoplju

Mladež HDZ 1990 na seminaru u Gornjem Vakufu-Uskoplju

Goran Pranjić, Nerzuk Ćurak i Igor Pilić na seminaru u Gornjem Vakufu-Uskoplju

Goran Pranjić, Nerzuk Ćurak i Igor Pilić na seminaru u Gornjem Vakufu-Uskoplju

”Ovakvi seminari su pokušaj da se djeluje na političke stranke u Bosni i Hercegovini da bi priča o NATO-u ušla u živo političko tijelo i trebamo argumentovano razgovarati u cilju da što više ljudi shvati dobrobit priključenje BiH u NATO-u”, poručio je mladim članovima bosanskohercegovačkih političkih stranaka Nerzuk Ćurak.

Seminari se organizuju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH i Komisijom za NATO integracijski proces Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a uz podršku NATO štaba u BiH i Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.

http://www.atlantskainicijativa.org/aibos/index.php?option=com_content&view=article&id=4830%3Aprikljuenje-bosne-i-hercegovine-nato-u-anse-i-mogunosti&catid=50%3Aaktuelnosti&Itemid=138&lang=hr

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: