//
you're reading...
Stavovi - Opinions, Svi postovi - All posts

Pendeš: To što nismo u MAP-u, nije smak svijeta

Akcioni plan za članstvo u NATO-u pokazuje zrelost države da sutra, kada budemo pred nekim težim izazovom, možemo zajednički djelovati. Ali, to što još nismo u njemu, nije razlog da padnemo u depresiju, jer i dalje radimo svoj posao, kaže u intervjuu za Oslobođenje Marina Pendeš, zamjenica ministra odbrane BiH.

29.01.2014

• Gospođo Pendeš, dokle je Bosna i Hercegovina stigla u ispunjavanju uslova za početak primjene Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP), koji je posljednja stepenica na putu u Sjevernoatlantski savez?
– Vi znate da je Bosna i Hercegovina odlukom Sjevernoatlantskog vijeća (NAC) primljena u MAP, ukoliko zadovolji tri uvjeta: otpočne proces uništavanja viškova naoružanja i municije, sudjeluje u mirovnim misijama i izvrši uknjižbu perspektivne nepokretne vojne imovine. Prva dva uvjeta smo već ispunili, radimo na njima i intenziviramo aktivnosti. U pogledu uknjižbe perspektivne nepokretne vojne imovine još nismo u parlamentarnoj proceduri usvojili zakon, koji bi nam omogućio da to što lakše uradimo. I sami znate da je uknjižba usko vezana za rješavanje državne imovine. Mi u Ministarstvu obrane radimo sve, bez obzira na to što zvanično nismo dobili status u MAP-u, kako bismo što kraće bili tamo kad ga dobijemo. Sve ono što činimo u suradnji sa NATO-stožerom u Sarajevu i u Bruxellesu tome doprinosi provedenom vremenu. Hrvatska je bila šest godina u MAP-u, a očekujem da će BiH biti kraće od toga, jer aktivnosti koje je radila Hrvatska dok je bila u MAP-u BiH već radi. Nas opterećuje uknjižba imovine, ali ne i drugo kao što su izgradnja kapaciteta, demokratski nadzor, kontrola, borba protiv korupcije i kriminala, edukacija, postizanje stupnja operativnosti i interoperabilnosti sa snagama drugih NATO-zemalja. Postoji niz aktivnosti i ciljeva koji su definirani kroz Proces planiranja i revizije (PARP) i druge alate, u suradnji sa NATO-om u Bruxellesu, koji će nam pomoći da vrijeme provedeno u MAP-u bude kraće.

Optimizam za septembar

• Da li će Parlamentarna skupština BiH u skorije vrijeme usvojiti zakon koji će omogućiti knjiženje vojne imovine na državu?
– Ne mogu govoriti šta će Parlament raditi. Propustili smo priliku kada je to bilo tehničko pitanje, a tome, nažalost, ima već nekoliko godina. U političke svrhe i u izbornoj godini neki su to tada iskoristili i zloupotrijebili, što nije dobro za BiH. Povjerenstvo formirano u Vijeću ministara kako bi pripremilo prijedlog uradilo je značajan dio posla. Ostaje još na Parlamentu. Vi znate da je izborna godina i ne mogu ništa prognozirati.

• Kakve posljedice po BiH ostavlja to što već četvrtu godinu, otkako smo na ministarskom sastanku u Tallinnu dobili uslovno MAP, nismo do kraja završili posao?
– Mi nismo dobili MAP, ali radimo druge stvari definirane Individualnim partnerskim akcijskim planom (IPAP), PARP-om, itd. Ako i ne dobijemo ove godine MAP, ako ga dobijemo iduće godine, kraće ćemo biti u MAP-u. Imamo druge alate i ciljeve koji se ocjenjuju pozitivno. Možda smo previše eksploatirali taj MAP u medijskom prostoru da, ukoliko ga ne dobijemo, to je smak svijeta. Nije to smak svijeta, to nije dobra poruka. MAP pokazuje da se političari, odnosno vlast u BiH mogu dogovoriti i zrelost države da sutra, kada budemo pred nekim težim izazovom, možemo zajednički djelovati. To je naša slika prema vani. Ali, ovo nije razlog da padnemo u depresiju, jer i dalje radimo.

• Hoće li onda BiH od septembra krenuti sa godišnjim ciklusima MAP-a?
– Ja sam uvijek optimista, jer ne vidim politički razlog da se to ne desi, ali vidjećemo.

• NATO je do kraja godine najavio promjenu svog statusa u Afganistanu. Kakva će biti buduća zadaća BiH u toj zemlji?
– Mi smo na posljednjem sastanku ministara u ISAF formatu u Bruxellesu pokazali spremnost za nastavka sudjelovanja u Afganistanu i nakon 2014. u skladu sa zakonima u BiH, za šta smo u ovoj godini dobili suglasnost Predsjedništva. U tom smislu su bila naša izlaganja i poruka u Bruxellesu, ali i pismo koje je upućeno o obimu snaga kojima BiH raspolaže i koji može biti dat na korištenje našim saveznicima u NATO-u.

• Kako će u perspektivi izgledati naš angažman u Afganistanu?
– Imamo tamo redovite pješačke rotacije, nekoliko časnika u stožeru u Kabulu na sjeveru zajedno sa njemačkim snagama, na jugu smo sa Dancima. Imali smo postrojbe vojne policije sa državom Maryland, koja je uradila značajan posao. I dalje ćemo kroz pješačke postrojbe, odnosno časnike u stožeru na sjeveru vršiti redovite rotacije, dok partneri smatraju da im možemo pomoći, a do sada su uvijek ocjenjivali sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga BiH (OSBiH) kao visoko profesionalno i odgovorno.

• Dakle, mijenja se i oblik našeg učešća?
– Za sada još ne, ali planiramo pojačati sudjelovanje na drugim područjima i kroz UN misije. Mislim da imamo kvalitetne i profesionalne ljude da možemo na bazi naučenih lekcija iz naše neposredne prošlosti, ali isto tako i iz Afganistana i Iraka pomoći drugima da prevaziđu probleme u kojima se nalaze.

• U koja područja će vojnici i oficiri iz BiH ići?
– Još radimo na tome. Pripremljeno je za Mali, ali to ne znači da nećemo sudjelovati i na širem području sa manjim brojem vojnika. O tome konačnu odluku donosi Predsjedništvo BiH na prijedlog MO. Prije toga moramo pripremiti ocjenu opravdanosti našeg sudjelovanja.

http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/intervju/to-sto-nismo-u-mapu-nije-smak-svijeta

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: