//
you're reading...
Svi postovi - All posts, Vijesti - News

Delegacija BiH u sjedištu NATO-a: Rasmussen stiže u maju u Sarajevo

Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Anders Fogh Rasmussen posjetiće u drugoj polovini maja BiH u okviru obilaska našeg regiona, gdje će razgovarati sa domaćim liderima o ispunjavanju uslova za početak primjene Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP).

1970491_10152252781217488_2004906083_n

U međuvremenu, očekuje od vlasti u BiH da ga izvijeste ukoliko dođe do napretka koji bi se odnosio na početak knjiženja 63 perspektivne vojne lokacije na državu, što je pred BiH postavljeno kao uslov još u aprilu 2010. na ministarskom sastanku u Tallinnu za dobijanje MAP-a. 

Pripremljeni papiri

O ovome su danas članovi državne delegacije BiH, koju je predvodio član Predsjedništva BiH Željko Komšić, a u čijem sastavu su bili i ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić i načelnik Zajedničkog štaba OSBiH general-major Anto Jeleč, zamjenica ministra vanjskih poslova BiH Ana Trišić – Babić i ambasador BiH pri NATO-u Branimir Jukić, razgovarali sa Andersom Foghom Rasmussenom i sa Sjevernoatlantskim vijećem u sjedištu NATO-a u Bruxellesu.

Komšić je upoznao Rasmussena sa problemima vezanim za knjiženje vojne imovine, naglasivši da je ovdje riječ o pravnom i političkom pitanju. Ministarstvo  odbrane BiH je u potpunosti pripremilo 32 lokacije za knjiženje u oba entiteta, usaglasilo katastarske i gruntovne podatke. Međutim, naglasio je i da bismo, ukoliko bi se sada krenulo u uknjižbu, mogli doživjeti političku destabilizaciju BiH, jer ne očekuje da bi ovo jednako bilo prihvaćeno u FBiH i RS-u.

Tokom prošlogodišnje posjete Sarajevu, Rasmussen je, nakon razgovora sa šestorkom koja ga je uvjeravala da je sve uredu sa knjiženjem vojne imovine, očekivao da će to doista i biti urađeno. Na ovo je podsjetio danas goste iz BiH, naglasivši da u NATO-u gube strpljenje, ali i da bi knjiženje odmah prihvatili kao važan napredak.

– Ministarstvo odbrane BiH je stvarni korisnik sve 63 lokacije, pa se ne bi dogodilo da nekoga moramo istjerati da bismo mi ušli.

Dakle, to su vojne perspektivne lokacije koje mi koristimo za Oružane snage BiH, ali nakon raspada Jugoslavije trebamo prema našim zakonima izvršiti uknjižbu na državu BiH, a dati na upotrebu MO, rekao nam je ministar Osmić nakon razgovora u Bruxellesu.

Pozitivne ocjene

NATO je pozitivno ocijenio angažman OSBiH u misijama u Afganistanu i odluku da ostanemo u toj zemlji angažovani i nakon 2014, te učešće u operacijama na Maliju i u Kongu, napredak u deminiranju i uništavanju viškova municije i naoružanja kao i podmlađivanje vojske i početak školovanja oficira.

http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih-eu/komsic-ashton-mi-je-rekla-da-nece-biti-novog-pristupa

Rasmussen pozvao BiH da ostvari napredak u potrebnim reformama

BRISEL / SARAJEVO – Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen ohrabrio je političko vodstvo Bosne i Hercegovine u utorak da implementira prijeko potrebne reforme da bi omogućili alijansi da pokrene Akcioni plan za članstvo (MAP).

– Naša ponuda za pokretanje Akcionog plana za članstvo stoji, ali samo ako BiH može otključati ponudu – rekao je generalni sekretar nakon sastanka sa članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem.

Alijansa je 2010. zvanično pozvala BiH da se pridruži MAP-u. Međutim, ta ponuda je uvjetna i zavisi od implementacije ključne reforme u zemlji, pitanja nepokretne vojne imovine.

– Pozdravljam napore koji su u toku i vaše vodstvo i duh kompromisa da se riješi pitanje – rekao je Fogh Rasmussen, dodavši da će MAP “približiti BiH NATO-u i evroatlantskoj zajednici”.

Generalni sekretar je također rekao da se NATO raduje napretku u drugim aspektima odbrambene reforme i širih demokratskih i ekonomskih reformi u suzbijanju korupcije i poboljšanja vladavine zakona.

– Nedavne demonstracije odražavaju poziv naroda na reforme – rekao je on.

Fogh Rasmussen ponovio je da je NATO posvećen stabilnosti i sigurnosti zapadnog Balkana i evroatlantskih integracija država koji se žele pridružiti alijansi.

Nakon razgovora s generalnim sekretarom, Komšić se sastao s Vijećem NATO-a da bi razgovarali o napretku reformi i težnjama njegove zemlje.

Generalni sekretar Fogh Rasmussen zahvalio je BiH za kontinurani doprinos misiji u Afganistanu “gdje ste pomogli u ostvarivanju napretka” i zbog dodatnog raspoređivanja 26 vojnih policajaca u januaru u Kandahar gdje sarađuju s trupama Američke nacionalne garde.

http://www.vijesti.ba/vijesti/bih/203557-Rasmussen-pozvao-BiH-ostvari-napredak-potrebnim-reformama.html?print

NATO Secretary General calls on Bosnia and Herzegovina to make progress on needed reforms

NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen encouraged Bosnia and Herzegovina’s political leadership on Tuesday (18 March 2014) to implement the necessary reforms in order to allow the Alliance to activate the country’s Membership Action Plan (MAP). “We stand by our offer to activate the Membership Action Plan. But only Bosnia and Herzegovina can unlock that offer,” the Secretary General said after his meeting with Mr. Željko Komšić, member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina.

Allies formally invited Bosnia and Herzegovina to join the MAP in 2010. However, that offer is conditional on the country implementing a key reform; registering immovable defence property. “I welcome the efforts under way and your leadership and spirit of compromise to resolve the issue,” Mr. Fogh Rasmussen said, adding that the MAP will move Bosnia and Herzegovina “closer to NATO and the Euro-Atlantic community.”

The Secretary General said NATO also looks forward to progress in other defence reform areas, and for wider democratic and economic reforms to tackle corruption and improve the rule of law. “Recent demonstrations reflect a popular call for reforms,” he said. Mr. Fogh Rasmussen reiterated that NATO is committed to the stability and security of the Western Balkans and to the Euro-Atlantic integration of those nations that aspire to join the Alliance. After his bilateral talks with the Secretary General, Mr. Komšić met with the North Atlantic Council to discuss reform progress and his country’s membership aspirations.

Mr. Fogh Rasmussen thanked Bosnia and Herzegovina for the continued contribution to our mission in Afghanistan, “where you have helped make a difference” and for the additional deployment of 26 military police this January to Kandahar where they are partnering with American National Guard troops.

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_108054.htm

https://www.youtube.com/watch?v=JXfqZyznMHY

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: