//
you're reading...
Svi postovi - All posts, Vijesti - News

Reformama do boljeg života

BANJALUKA – Stupanje BiH u punopravno članstvo u NATO-u jedan je od osnovnih principa spoljne politike zemlje, a na tom putu je potrebno sprovesti reforme kojima će se poboljšati kvalitet života svih njenih građana.

Navedeno je to, između ostalog, u dokumentu pod nazivom BiH – Individualni partnerski akcioni plan od 2014. do 2016. godine, koji je nedavno usvojio Savjet ministara BiH. Ovaj dokument sastoji se iz četiri poglavlja u kojima su navedeni pravci djelovanja u BiH kada je riječ o daljem kretanju zemlje ka evroatlantskim integracijama i reformama koje je potrebno sprovesti kako bi se stiglo do cilja i unaprijedio kvalitet života svih u BiH. U dokumentu se navodi da elementi kao i temeljni principi te ciljevi bezbjednosne politike, koji su zasnovani u dokumentu Bezbjednosna politika BiH, ostaju nepromijenjeni.

“Aktivno učešće u izgradnji kolektivne bezbjednosti kroz uključivanje u regionalne, evropske i atlantske integracione procese, a naročito EU i NATO, glavni su spoljnopolitički i bezbjednosni ciljevi BiH”, navedeno je u dokumentu.

Dodaje se da su oni odranije definisani dokumentima kao što su Bezbjednosna politika i Opšti pravci i prioriteti za sprovođenje spoljne politike BiH. “Odbrambena politika usmjerena je na izgradnju efikasnih odbrambenih sposobnosti koje u kolektivnim bezbjednosnim organizacijama omogućavaju zaštitu suvereniteta, pomoć svim civilnim strukturama i doprinos međunarodnim misijama podrške miru”, navedeno je u dokumentu. Naglašava se i to da će BiH u idućem periodu nastaviti borbu protiv korupcije kroz jačanje svojih kapaciteta i podizanje nivoa efikasnosti svih institucija, ali i pojačati borbu protiv organizovanog kriminala.

Portparol NATO štaba u Sarajevu Ines Kuburović naglasila da je jedna od osnovnih vrijednosti procesa evroatlantskih integracija BiH reforma koje će dovesti do promjena u kvalitetu života. Jedan od osnovnih elemenata te saradnje je, prema njenim riječima, Individualni partnerski akcioni plan koji pokriva širok spektar segmenata društvenog života koji uključuje politička i bezbjednosna pitanja kao i pitanja zaštite životne sredine, upravljanja krizama. “To su reforme kroz koje prolaze sve zemlje koje se nalaze u fazi pristupanja, ali iste su prošle i zemlje koje su postale članice NATO-a. Članstvo u ovoj organizaciji je cilj BiH, ali ovaj integracioni proces treba da transformiše društvo i da ga ojača i unaprijedi na korist svih njenih građana”, zaključila je Kuburovićeva.

http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Reformama-do-boljeg-zivota-238631.html

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: