//
you're reading...
Dokumenta - Prime Sources

U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održana 9. sjednica Komisije Vijeća ministara BiH za NATO integracijski proces BiH

U Ministarstvu vanjskih poslova  Bosne i Hercegovine 24. septembra 2014. godine održana je 9. sjednica Komisije Vijeća ministara BiH za NATO integracijski proces BiH, pod predsjedavanjem zamjenice ministra vanjskih poslova BiH Ane Trišić Babić.

Na sjednici su razmatrana aktuelna pitanja u NATO integracijskom procesu BiH. Razgovarano je o dinamici implementiranja trećeg Individualnog partnerskog akcijskog plana (IPAP) za period 2014/2016. godine, koja je BiH razvila u saradnji sa NATO, a kojeg je Sjevernoatlantsko vijeće NATO-a prihvatilo 10. septembra 2014. godine. Zaključeno je da sve institucije, koje su nominirale aktivnosti, nastave sa implementiranjem istih prema dinamici koja je određena u ovom dokumentu.

Komisija je upoznata sa aktivnostima koje su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo vanjskih poslova BiH poduzeli sa ciljem kreiranja petog po redu Upitnika procesa planiranja i revizije (PARP) . Zaključeno je da će BiH biti u mogućnosti dostaviti ovaj sveobuhvatni dokument NATO-u do zadanog roka, te da će implementacija partnerskih ciljeva koji će proizaći iz ovog Upitnika biti imlementirani na vrijeme, kao što je to bio slučaj u dosadašnja četiri ciklusa.

Zamjenica Trišić Babić je upoznala prisutne sa najbitnijim rezultatima sa nedavno održanog NATO Samita u Velsu, gdje je potvrđena persepektiva članstva BiH u NATO-u  kada se steknu svi neophodni uvijeti za to, te gdje je pohvaljen angažman BiH u NATO operaciji u Afganistanu.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: