//
Iraqi Freedom

Učešće BiH u operaciji „Iračka sloboda“

BiH je aktivno učestvovala u operaciji „Iračka sloboda“ kao članica koalicije predvođene SAD-om.  Bh. kontingent je otišao u Irak 2005. Tokom tri i po godine, koliko je trajala operacija, u osam rotacija učestvovalo je 288 pripadnika OS BiH za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Od ukupnog broja bh. vojnika, 215 njih bili su jednom u misiji, 73 dva puta, dok je 49 vojnika bilo u jedinici za osiguranje objekata. Tokom misije u Iraku, bh. vojnici uništili su oko 350.000 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

ScreenHunter_20 Feb. 01 16.19

Comments are closed.

%d bloggers like this: