//
OSCE
ZAPOSLENJE U OSCE

Organizacija za saradnju i sigurnost u Evropi (OSCE), redovno objavljuje upražnjene pozicije u OSCE Uredima i Misijama na ovoj stranici:

http://www.osce.org/employment/

Državljani Bosne i Hercegovine koji žele da apliciraju na pozicije u OSCE sistemu za koje je potrebna saglasnost MVP BiH (seconded positions), mogu ih naći na ovoj stranici (http://www.osce.org/employment/vacancies).

Da bi aplicirali, potrebno je da državljani BiH detaljno pročitaju opis pozicije za koju žele da se prijave, te utvrde da li imaju neophodno univerzitetsko obrazovanje koje se zahtjeva za tu poziciju, kao i neophodno radno i drugo iskustvo koje se navodi u vezi sa tom pozicijom.

Također je potrebno da se u previđenom roku prijave na željenu poziciju u skladu sa uputama OSCE koje možete naći ovdje:http://www.osce.org/employment/21

Nakon ispunjavanja online aplikacije na OSCE stranici, a najmanje 7 dana prije isteka roka za apliciranje, potrebno je MVP BiH dostavili slijedeću dokumentaciju ili informacije:

– Tačno navedena poziciju na koju aplicirate (vacancy notice ili link)

– Popunjen aplikacijski formular (online aplikacija, u elektronskom formatu, PDF)

– Kopija Vašeg pasoša (skenirano, PDF ili JPG)

– Detaljan CV, sa navedenim kontakt podacima, obrazovanjem kao i radnim iskustvom, sa posebnim osvrtom na kvalifikacije koje se zahtjevaju za poziciju, kao i detaljima u vezi sa poznavanjem stranih jezika, na engleskom jeziku (PDF ili WORD)

– Izjava o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija (forma navedena ispod, potpisati, skenirati, uputiti PDF, te original poštom)

– Izjavu da niste obuhvaćeni odredbom člana IX, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine (dostaviti u istoj formi kao i izjavu o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, te po želji, na istom listu papira, potpisati, skenirati, uputiti PDF, te original poštom).

Dokumenti se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresuasim.dorovic@mvp.gov.ba.  Izjavu o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, kao i Izjavu da niste obuhvaćeni odredbom člana IX, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine, pored potpisane i skenirane verzije, dostavite u originalu na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH
n/r g. Asim Dorović, Odsjek za OSCE
Musala 2
71000 Sarajevo

———

Forma izjave o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija:

Ja ______________, JMB ____________, svojevoljno i pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da se odričem finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, uključujući MVP BiH, u slučaju da budem primljen na poziciju _______________ u OSCE Misiji/Uredu u _____________ (VN____________).“

http://www.mfa.ba/vanjska_politika_bih/multilateralni_odnosi/organizacija_za_evropsku_sigurnost_i_saradnju_osce/osce_i_bih/?id=23266

Comments are closed.

%d bloggers like this: