//
Ostala bezbjedonosna pitanja

KOLIKO JE ORUŽJA ZAOSTALOG IZ RATA U BIH?

15.07.2013

Niko u BiH ne zna koliko se u ovoj državi nalazi oružja zaostalog iz proteklog rata. Oružane snage BiH nemaju ažurirane spiskove o količinima starog naoružanja u svojim skladištima. Ne zna se ni koliko je skrivenog oružja – a da ga itekako ima, potvrđuju i zakopana protuoklopna sredstava pronađena ovih dana. Nepoznanica je i koliko se oružja nalazi u posjedu građana. Procjenjuje se da svaki peti stanovnik BiH danas ima zaostalo oružje. Koliko u BiH ima viškova oružja koji trebaju biti uništeni jer nisu u skladu sa standardima NATO saveza i dalje nije poznato. Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić očekuje da će popis takvog  oružja, koje se nalazi u magacinima Oružnih snaga BiH, biti završen u narednih nekoliko mjeseci:

„Do kraja ove godine očekujemo da ćemo uz pomoć nekih međunarodnih organizacija NATO pakta uraditi valjane popise i imati potpuno jasnu situaciju”, kaže Osmić. Nastavak ….

Projekat „EXPLODE“ unapređuje sigurnost građana BiH smanjenjem viškova municije i naoružanja

27.6.2013


Projekat u vrijednosti od 3.837.830 eura financira Europska unija, a provodi se u partnerstvu sa Ministarstvom obrane BiH, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija i Misijom OSCE-a u BiH. Projekat će se realizirati do 2015. godine.Ceremonija zvaničnog obilježavanja početka ovog projekta održana je 27.6.2013. godine u Doboju.Šef Operacija u Delegaciji EU u BiH Holger Schroeder je izjavio da je zajedno s ovim projektom, EU ukupno osigurala više od 8 miliona eura za unapređenje sigurnosti građana BiH tokom nekoliko posljednjih godina. „Očekujemo da će projekt “EXPLODE” dovesti do smanjenja viškova i nestabilne municije za oko 6.000 tona. Osigurat će se uništavanje municije na kontrolirani način, uz puno poštivanje ekoloških i sigurnosnih standarda“, rekao je Schroeder.Ministar obrane BiH Zekerijah Osmić istakao je da ovakav brz odgovor međunarodne zajednice na zahtjev za pomoć od strane MO BiH ukazuje na prevashodnu veoma konstruktivnu i progresivnu ulogu i doprinos EU, OSCE-a, UNDP-a, EUFOR-a u stvaranju jednog potpuno boljeg sigurnosnog ozračja za sve stanovnike BiH. Ali, dodao je ministar Osmić, “isto tako i spremnost da se u financijskom smislu pomogne BiH, jer ona to iz ograničenog operativnog proračuna ne bi mogla osigurati“. Nastavak ….

Održani okrugli stolovi na temu “Kojeg roda je sigurnost?”

10.6.2013

U razdoblju 03 – 06. lipnja 2013.godine, NATO Stožer Sarajevo, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine i Sarajevski otvoreni centar uz suradnju lokalnih nevladinih organizacija, organizirali su okrugle stolove na temu “Kojeg roda je sigurnost?”


Okrugli stolovi su održani u Bihaću, Velikoj Kladuši, Cazinu, Prijedoru i Banja Luci.

O značaju rodne ravnopravnosti i potrebi adekvatnog tretiranja ovog pitanja u svim segmentima društva, posebno u sektoru odbrane i sigurnosti govorili su zamjenik zapovjednika NATO Stožera Sarajevo brigadir Harald Hiort, program menadžer za rodna pitanja u NATO Stožeru gospođa Vanja Matić i brigadirica Mersida Mešetović iz Ministarstva obrane BiH.

Ovi okrugli stolovi su nastavak aktivnosti koje su realizirane krajem 2012.godine. Tijekom sesija sudionici imaju priliku da se upoznaju sa aktivnostima koje Ministarstvo obrane i NATO Stožer u Sarajevu realiziraju vezano za pitanja rodne ravnopravnosti, važnosti rodne perspektive u reformi obrambenog sektora i potrebi postavljenja žena na pozicije odlučivanja na svim razinama u društvu pa tako i u sektoru sigurnosti. Poseban osvrt je dat na potrebu većeg sudjleovanja žena u mirovnim procesima. Nastavak ….

Aktivnosti BiH i Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa NATO Štabom u BiH na ostvarivanju ravnopravnosti spolova i realizaciji Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini

02.06.2013

Agencija za ravnopravnost spolova  Bosne i Hercegovine je upravna organizacija koja djeluje u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Formirana je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donesenom na sjednici 19.02.2004. godine, a objavljenom u „Službenom glasniku BiH“ broj: 12/04.

ScreenHunter_75 Jun. 03 15.54

Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH definiše da Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti obavlja slijedeće poslove:

a)        prati i analizira stanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja koje sačinjava Agencija i izvještaja entitetskih gender centara i o tome godišnje izvještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na osnovu rezultata analiza i praćenja sačinjava posebne izvještaje, mišljenja, sugestije i preporuke radi upućivanja nadležnim tijelima na državnom nivou; Nastavak ….

Comments are closed.

%d bloggers like this: